Liên hệ: 0328.356.565

  • Đường kính đinh: Ø2.1-Ø2.3mm
  • Chiều dài đinh: 32 – 57mm