Liên hệ: 0328.356.565

  • Số lượng đinh trên mỗi cuộn:  cây đinh/cuộn
  • Số lượng cuộn trên mỗi thùng:  cuộn/thùng
  • Đường kính thân đinh: mm
  • Chiều dài đinh: mm
  • Loại thân đinh: trơn và răng xoắn
  • Lớp phủ bảo vệ: vecni, mạ kẽm điện hoặc mạ kẽm nóng.