Liên hệ: 0328.356.565

  • Dễ dàng thao tác
  • Độ chịu lực căng tốt
  • Chịu được nhiệt độ cao
  • Độ đàn hồi hết sức tốt.
  • Khả năng siết chặt
  • Hấp thụ lực, hấp thụ sốc
  • Chịu tác động của môi trường tốt